PICTUREKA!

hasbro-games

Položka: 40202

Vekové skupiny: 6 & Up

Find it fast!  Find it first!  Pictureka is the exciting game of visual hide & seek.  Collect the most mission cards to win! Place the 9 game board tiles on the table in a 3 x 3 grid.  Players than take turns rolling the dice, selecting a mission card and trying to find objects fast or first.  Three different card decks keep the game exciting -- players either have to find a matching image or objects that fall into a category like "things that can fly".  And watch out, the gameboard can change on any turn -- special mission cards instruct players to turn over, rotate or switch one of the 9 gameboard tiles.  In this game its finders keepers: you get the card if you find the object fast or first.  Collect enough cards to win, and you're the Pictureka champ!

Kde kúpiť

Svoje známe a obľúbené značky nájdeš aj u týchto predajcov.:

Svoje známe a obľúbené značky nájdeš aj v týchto obchodoch vo vašej blízkosti. Zahrnuli sme aj odkazy na polohu jednotlivých obchodov, ak bola k dispozícii, aby sa ti dalo ľahšie nájsť najbližší obchod.

Nastavenia súborov cookie

Zadaj svoj dátum narodenia:

Ľutujeme!

Nemáš oprávnenie na návštevu tejto stránky.

OK